П  О  К  А  Н  А

С  настоящата Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам тържесвена сесия на Общински съвет Костинброд на 07.03.2019 година /четвъртък / от 16.00 часа, която ще се проведе  в малкия салон на читалище  „Иван Вазов -1947” –  гр.Костинброд. Повече информация