Покана за заседание на Общински съвет Костинброд

С настоящата Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам тридесет и второто редовно заседание на Общински съвет Костинброд на 28.09.2017 година /четвъртък/ от 16.00 часа, което ще се проведе в малкия салон на читалище „Иван Вазов -1947” – гр.Костинброд.
Пълен текст

Заседания на постоянните комисии

Уведомявам Ви, че на 28.09.2017 година / четвъртък / от 16.00 часа в малкия салон на читалище „Иван Вазов – 1947” – гр.Костинброд ще се проведе поредното редовно заседание на Общински съвет Костинброд.

Заседанията на постоянните комисии се провеждат в малкия салон на читалището и са насрочени както следва:

26.08.2017 година / вторник /

  • 16.00 часа – ВСИЧКИ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБС
  • 16.20 часа – Комисия по устройство на територията и опазване на околната среда /УТ/.
  • 16.40 часа – Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция /МС/.
  • 16.50 часа – Комисия по образование, наука, култура и вероизповедания /ОНК/.
  • 17.00 часа – Комисия по бюджет, финанси и общинска собственост / ИБФ/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
Д-р Атанас Тенев