Адрес: гр. Костинброд, ул. "Охрид" №1

E-mail: kostinbrod.obs@gmail.com

Телефони за контакт: 
Председател на ОбС:
Атанас Стойчев Тенев – 0721 / 68-717

Технически изпълнител ОбС:
Аделина Найденова Колева – 0721 / 68-718