ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД
МАНДАТ  2015-2019

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – Д-Р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

СЪСТАВ:

 1. МИЛЕН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
 2. ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА
 3. Д-Р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ
 4. КЛАРА ХРИСТОВА КРЪСТАНОВА
 5. ИВАН НИКИФОРОВ ИВАНОВ
 6. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
 7. ДИМИТЪР СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ
 8. ЙОРДАНКА ГЪЛЪБОВА СПАСОВА
 9. КРАСА ДИМИТРОВА КРИЛАШКА
 10. ИГНАТ ГЮРОВ ГЮРОВ
 11. ЗОЯ НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
 12. АНЕТА СТРАХИЛОВА МИХАЛОВА
 13. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
 14. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ
 15. Д- Р СТОЯН ГЕНЧЕВ СТОЯНОВ
 16. АННА ЛЮДМИЛОВА РАДОВСКА
 17. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ БОРИСОВ