ПРЕДСЕТАТЕЛ НА ОБС: АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

СЪСТАВ НА ОБС:
1. МИЛЕН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ;

2. ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА;

3. АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ;

4. КЛАРА ХРИСТОВА КРЪСТАНОВА;

5. ИВАН НИКИФОРОВ ИВАНОВ;

6. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ;

7. ДИМИТЪР СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ;

8. ЙОРДАНКА ГЪЛЪБОВА СПАСОВА;

9. КРАСА ДИМИТРОВА КРИЛАШКА.

10. ИГНАТ ГЮРОВ ГЮРОВ;

11. ЗОЯ НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА;

12. АНЕТА СТРАХИЛОВА МИХАЛОВА.

13. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА;

14. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ;

15. БОРИСЛАВ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ.

16. АННА ЛЮДМИЛОВА РАДОВСКА;

17. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ БОРИСОВ.