П О К А Н А

С  настоящата Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам  второто редовно заседание на Общински съвет Костинброд на 03.12.2019 година /вторник / от 16.00 часа, което ще се проведе  в малкия салон на читалище  „Иван Вазов” –  гр.Костинброд. Повече информация