График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – гр. Костинброд – 23.01.2018

Уведомявам Ви, че на  25.01.2018 година / четвъртък / от 16.00 часа в малкия салон на читалище „Иван Вазов – 1947” – гр.Костинброд  ще се проведе поредното редовно заседание на Общински съвет Костинброд. Заседанията на постоянните комисии се провеждат в малкия салон на читалището и са насрочени както следва…
График комисии – 23.01.2018г. – пълен текст

Покана за заседание на Общински съвет – гр. Костинброд – 25.01.2018

ПОКАНА
С  настоящата Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам тридесет и осмото редовно заседание на Общински съвет Костинброд на 25.01.2018 година /четвъртък / от 16.00 часа, което ще се проведе в малкия салон на читалище  „Иван Вазов -1947” –  гр.Костинброд.
Покана – пълен текст