ПОКАНА

С настоящата Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам тридесет и петото заседание на Общински съвет Костинброд на 21.11.2017 година /вторник / от 16.30 часа, което ще се проведе в малкия салон на читалище  „Иван Вазов – 1947” –  гр.Костинброд