П О К А Н А

С  настоящата Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам петдесет и трето заседание на Общински съвет Костинброд на 07.12.2018 година /петък / от 15.00 часа, което ще се проведе  в малкия салон на читалище  „Иван Вазов -1947” –  гр.Костинброд. Повече информация