ПОКАНА

С  настоящата Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам четиридесет и четвъртото заседание на Общински съвет Костинброд на 10.05.2018 година /четвъртък   от 16.00 часа, което ще се проведе  в малкия салон на читалище  „Иван Вазов -1947” –  гр.Костинброд Повече информация

График на комисии на ОбС – Костинброд

Уведомявам Ви, че на  25.04.2018 година /сряда / от 16.00 часа в малкия салон на читалище „Иван Вазов – 1947” – гр.Костинброд  ще се проведе поредното редовно заседание на Общински съвет Костинброд. Заседанията на постоянните комисии се провеждат в малкия салон на читалището. График на комисиите Повече информация

ПОКАНА за заседание на ОбС – Костинброд

С настоящата Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам четиридесет и третото заседание на Общински съвет Костинброд на 25.04.2018 година /сряда/ от 16.00 часа, което ще се проведе  в малкия салон на читалище  „Иван Вазов -1947” –  гр.Костинброд Повече информация