С настоящата Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам тридесет и първото редовно заседание на Общински съвет Костинброд на 27.09.2021 година /сряда / от 16.00 часа, което ще се проведе онлайн.

144 посещения общо 1 посещения за деня
П О К А Н А