ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТИНБРОД ЗА МАНДАТ 2019-2023

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

Състав:

 1. АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ
 1. ИВАН НИКИФОРОВ ИВАНОВ
 1. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
 1. ДИМИТЪР СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ
 1. ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА
 1. АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА ПОПОВА
 1. МАРИЯН РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ
 1. КРИСТИНА ЦВЕТАНОВА АЛЕСКАНДРОВА
 1. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ
 1. АНЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА ВЕЛЕВА
 1. СЛАВЕЙКА ВЕЛИНОВА ТАСКОВА
 1. ИГНАТ ГЮРОВ ГЮРОВ
 1. ОЛЕГ МИТКОВ ЙОРДАНОВ
 1. МАРИАНА ИВАНОВА КРЪСТАНОВА
 1. АННА ЛЮДМИЛОВА РАДОВСКА
 1. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
 1. ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ДЕЛЧЕВ
144 посещения общо 1 посещения за деня