Постоянни комисии

Уведомявам Ви, че на 27.10.2021 година /сряда/ от 16.00 часа ще се проведе поредното редовно заседание на Общински съвет Костинброд.

Заседанията на постоянните комисии ще се провеждат онлайн, както следва:

25.10.2021 година /понеделник /

16.00 часа – Комисия по бюджет, финанси и общинска собственост. / ИБФ/ Повече информация

П О К А Н А

С настоящата Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам тридесет и първото редовно заседание на Общински съвет Костинброд на 27.09.2021 година /сряда / от 16.00 часа, което ще се проведе онлайн. Повече информация