Адрес: гр. Костинброд, ул. „Охрид“ №1

E-mail: kostinbrod.obs@gmail.com

Телефони за контакт: 
Председател на ОбС:
Атанас Стойчев Тенев – 0721 / 68-717
0888 811373

Технически изпълнител ОбС:
Аделина Найденова Колева – 0721 / 68-718

ПРИЕМНО ВРЕМЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ВСЕКИ ВТОРНИК ОТ 14.00 ДО 16.00 ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

Тел. 0721 / 68-717
GSM: 0888 811 373

3545 посещения общо 3 посещения за деня