Постоянни комисии

Уведомявам Ви, че на 27.10.2021 година /сряда/ от 16.00 часа ще се проведе поредното редовно заседание на Общински съвет Костинброд.

Заседанията на постоянните комисии ще се провеждат онлайн, както следва:

25.10.2021 година /понеделник /

16.00 часа – Комисия по бюджет, финанси и общинска собственост. / ИБФ/ Повече информация