ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  –  КОСТИНБРОД  ЗА  МАНДАТ  2023-2027 – СЪСТАВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

 • ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ДЕЛЧЕВ
 • ВАСИЛЕНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА-ИВКОВА
 • ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА
 • КРАСИМИР ДУШКОВ ДЕБЕЛЯШКИ
 • МАРИЕЛА ПЛАМЕНОВА СРЕДКОВА
 • МАРИЯН РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ
 • ЯБЛЕНКА ДИМИТРОВА ТРАЙКОВА
 • ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ
 • АНЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА ВЕЛЕВА
 • АНЕТА СТРАХИЛОВА МИХАЛОВА
 • БОРИСЛАВ ПАВЛОВ ЗДРАВКОВ
 • НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ ЙОТОВ
 • ОЛЕГ МИТКОВ ЙОРДАНОВ
 • САШКА ИЛИЕВА ВЛАДИМИРОВА
 • ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
 • СТЕФАН ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
5970 посещения общо 2 посещения за деня