ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  –  КОСТИНБРОД  ЗА  МАНДАТ  2019-2023 – СЪСТАВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

 • АТАНАС  СТОЙЧЕВ   ТЕНЕВ
 • ИВАН  НИКИФОРОВ  ИВАНОВ
 • ЖИВКО  ГЕОРГИЕВ  ГЕОРГИЕВ
 • ДИМИТЪР СТОЯНОВ  НАЙДЕНОВ
 • ДАНИЕЛА ПЕТРОВА  СТАНКОВА
 • КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА
 • МАРИЯН  РУМЕНОВ  МЛАДЕНОВ
 • КРИСТИНА  ЦВЕТАНОВА  АЛЕСКАНДРОВА
 • ДИМИТЪР  ИВАНОВ  ГРИГОРОВ
 • АНЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА  ВЕЛЕВА
 • СЛАВЕЙКА  ВЕЛИНОВА  ТАСКОВА
 • ИГНАТ  ГЮРОВ  ГЮРОВ
 • ОЛЕГ  МИТКОВ  ЙОРДАНОВ
 • МАРИАНА  ИВАНОВА  КРЪСТАНОВА
 • АННА ЛЮДМИЛОВА  РАДОВСКА
 • ДАНИЕЛА  ГЕОРГИЕВА  АНГЕЛОВА
 • ВАЛЕНТИН  АТАНАСОВ  ДЕЛЧЕВ
3798 посещения общо 15 посещения за деня